Balikatan Gift Giving Day

20/09/2017 15:29

 

Balikatan Orphanage Movement Foundation International Inc.-ONLUS Gift Giving Day this 7th day of October, 2017 Saturday at Via Antonio Mambretti  #9 20157 Milan, Italy from 9:00am to 3:00pm.

 

PAALAALA SA LAHAT
 

1. Sa lahat ng bagong pipila, siguraduhing magdala ng potokopya ng dokumento "Codice Fiscale at Carta D'Identita" at magkumpila ng form "stato di famiglia".
 

2. Sa mga dati ng pumipila, siguraduhing may dalang dokumento para sa pagkakakilanlan at kung may delegasyon, siguraduhing dala ang orihinal na dokumento at hindi pwede ang menor de edad.