Balikatan Orphanage Movement Foundation International Inc.-ONLUS Gift Giving

09/05/2015 09:00

Paalaala sa LAHAT ng pipila!!!!!!!!

Siguraduhing may dalang dokumentong alinman sa nabanggit bilang kinakailangan ng BANCO ALIMENTARE

1. Stato di Famiglia
2. Carta D'Identita
3. Codice Fiscale
4. Contact Number

Humingi lang ng numero para sa inyong pila kung saan ang DILAW na numero ay para sa mga buntis 6 nabuwan pataas, may kapansanan at may mga dalang bata 2 taon pababa...at ASUL na numero naman para sa ibang pipila. Hintayin lamang tawagin ang hawak ninyong numero.

Pagdating naman sa "DELEGA", kinakailangan namin ang sulat kamay ng nakarehistrong tumatanggap at kanyang mga dokumento(xerox) na pirmado.

Siguraduhing mapirmahan lahat ng "FORM" na ibibigay sa inyo.

Pakiusap sa LAHAT na sumunod alinsunod sa pinag-uutos ng hindi TAYO maabala para tuloy-tuloy ang prebilehiyong ating natatanggap.

Ang oras ng bigayan ay magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos ng 3:00 ng hapon kung saan may isang(1) oras na pahinga para kumain ng tanghalian ang lahat ng mga nagkakawanggawa (VOLUNTEERS).

WALANG DOKUMENTO, PASENSYA PO!!!!!!!

Maraming salamat!!!!!!!!